મુખ્ય સમિતિ

હોમ / મુખ્ય સમિતિ
કૉર કમિટી

શ્રી નીતિનભાઈ ઇંગોરાળા

97260 08143

શ્રી શૈલેષભાઇ સીમરણ

98251 42813

શ્રી પંકજભાઈ સગાપરા

99095 78795

શ્રી કમલેશભાઈ બુઢણા

86991 99999

શ્રી રમેશભાઈ જાળીયા

70463 33308

શ્રી ગૌતમભાઈ વાળુકડ

98258 30213

શ્રી અલ્પેશભાઈ બુઢણા

93753 89909

શ્રી વિપુલભાઈ રાજપરા

99250 98062

શ્રી હિરેનભાઈ વાળુકડ

96010 14020

શ્રી હિતેષભાઇ વડીયા

99788 04551

શ્રી ભગીરથભાઈ વાળુકડ

93748 64067

શ્રી સંદીપભાઈ રામધરી

93777 57932

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મેઢા

98791 50001

શ્રી વિશાલભાઈ રાજપરા-2

96878 23514

સલાહકાર કમિટી

શ્રી રાઘવભાઈ વશરામભાઇ

રાજપરા-2

શ્રી મહેશભાઈ

માણસા

શ્રી ભરતભાઈ મનજીભાઇ

સાતપડા

શ્રી નટુભાઈ ગોવિંદભાઇ

રાજપરા-2

શ્રી દિનેશભાઇ હીરાભાઈ

હબુકવડ

શ્રી શશિકાન્તભાઈ હિમ્મતભાઈ

વાળુકડ

શ્રી પ્રકાશભાઈ કાચરડી

99047 52536

વેબસાઈટ કમિટી

શ્રી કે.પી. ધામેલિયા

નાના સમઢીયાળા

શ્રી પંકજભાઈ

લીલાખા

શ્રી વિરલભાઈ

વાળુકડ

શ્રી રોમીનભાઈ

વાળુકડ

સ્ટેજ સંચાલન

શ્રી ધવલભાઈ

વાળુકડ

શ્રી પિયુષભાઇ

રાજપરા-2

શ્રી નિધીબેન

મીઠાપર

સ્વયંસેવકો

શ્રી ચતુરભાઈ નાગજીભાઈ

98251 82079

શ્રી જીતુભાઈ મગનભાઈ

98258 17972

શ્રી અશોકભાઈ પરસોતમભાઈ

98255 21419

શ્રી અશ્વીનભાઈ બાલુભાઈ

86991 99999

શ્રી મેહુલભાઈ જેન્તીભાઈ

97146 22622

શ્રી હાર્દિકભાઈ હંસરાજભાઈ

78787 87030

શ્રી પરેશભાઈ લાધાભાઈ

97234 27115

શ્રી મોહિતભાઈ મનજીભાઈ

99048 06996

શ્રી સુમિતભાઈ મનજીભાઈ

99131 84284

શ્રી મિતેશભાઈ જયસુખભાઈ

96387 61160

શ્રી રસિકભાઈ બચુભાઈ

97276 38920

શ્રી કેતનભાઈ ધીરુભાઈ

97140 00654

શ્રી પિયુષભાઈ હિમતભાઈ

98257 04748

શ્રી પ્રતિકભાઈ રમેશભાઈ

98436 17819

શ્રી ચિરાગકુમાર રમેશભાઈ

95370 39477

શ્રી સંદિપભાઈ ગોરધનભાઈ

93280 00533

શ્રી કુલદીપભાઈ ચતુરભાઈ

98264 33466

શ્રી નિકુંજભાઈ ઘનશ્યામભાઈ

82386 58110

શ્રી જેનીશભાઈ ગોરધનભાઈ

99795 73379

શ્રી મયુરભાઈ ઘનશ્યામભાઈ

99791 24311