સંપર્ક

હોમ / સંપર્ક
સંપર્કમાં રહેવા

ધામેલીયા પરિવાર ની સાથે જોડાઓ

વ્રજ વિહાર ફાર્મ (ધામેલિયા ફાર્મ), ડાયમંડનગર બેટ્સ બસ સ્ટેન્ડ ની સામે, વરાછા કામરેજ મેઈન રોડ, સુરત.

ધામેલીયા પરિવાર સંપર્ક નંબર +91 99097 12813

શ્રી નીતિનભાઈ - ઇંગોરાળા +91 97260 08143

શ્રી ગૌતમભાઈ - વાળુકડ +91 98258 30213

શ્રી કે.પી. ધામેલિયા - નાના સમઢીયાળા +91 95109 94109

શ્રી પંકજભાઈ - સગપરા +91 99095 78795

શ્રી વિપુલભાઈ રાજપરા +91 99250 98062

શ્રી રમેશભાઈ જાળીયા +91 70463 33308

શ્રી ભરતભાઈ સાતપડા +91 98255 48881

શ્રી કમલેશભાઈ બુઢણા +91 86991 99999

શ્રી સંદીપભાઈ રામધરી +9193777 57932

શ્રી હિરેનભાઈ વાળુકડ +91 96010 14020

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મેઢા +91 98791 50001