દાતાશ્રી ની યાદી

હોમ / દાતાશ્રી

51,000/-

શ્રી રમેશભાઈ નથુભાઈ

જાળીયા (પાનસડા)

51,000/-

શ્રી હિતેશભાઈ દામજીભાઇ

વડીયા

51,000/-

શ્રી શૈલેષભાઈ રાવજીભાઈ

સીમરણ

51,000/-

શ્રી શરદભાઈ કેશવભાઈ

સીમરણ

51,000/-

શ્રી કિરીટભાઈ ધીરજલાલ

સીમરણ

51,000/-

શ્રી રમેશભાઈ દેવજીભાઈ

સીમરણ

51,000/-

શ્રી વિપુલભાઈ અરજણભાઈ

મઢડા

51,000/-

શ્રી સંજયભાઈ ડુંગરભાઈ

નાના વિરમગામ - અમદાવાદ

35,000/-

શ્રી નીતિનભાઈ પ્રેમજીભાઈ

બુઢણા

31,000/-

નાના સમઢીયાળા - વડવાળા

નાના સમઢીયાળા

25,000/-

શ્રી રાઘવભાઈ વશરામભાઇ

રાજપરા-2

25,000/-

ર્ડો. જયદેવભાઇ વિઠ્ઠલભાઈ

ગજાભાઈની વાવડી

25,000/-

ર્ડો. સંજયભાઈ ભીમજીભાઈ

બુઢણા

25,000/-

ર્ડો. પરેશભાઈ આર.

રાજગઢ

25,000/-

ર્ડો. અરવિંદભાઈ

ઘેટી

25,000/-

ર્ડો. જીજ્ઞેશભાઈ

જાત્રોડા

25,000/-

શ્રી વિજયભાઈ એસ.

બુઢણા

25,000/-

ડૉ. જયદીપ ડી.

રાજપરા - 2

25,000/-

શ્રી વિનોદભાઈ પરશોત્તમભાઈ

ધારુકા

25,000/-

શ્રી રાઘવભાઈ વશરામભાઇ

રાજપરા - 2

25,000/-

શ્રી મનજીભાઇ ભીખાભાઇ

વાળુકડ

21,000/-

શ્રી ધીરુભાઈ વશરામભાઇ

રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી રમેશભાઈ જાદવભાઈ

રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી ભરતભાઈ સવજીભાઈ

સાંઢખાખરા

11,000/-

શ્રી અશોકભાઈ વલ્લભભાઈ

રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી નટુભાઈ ગોવિંદભાઇ

રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી પ્રદીપભાઈ ભગવાનભાઇ

મોટી માંડવળી

11,000/-

શ્રી દિનેશભાઇ હીરાભાઈ

હબુક્ડ (દીનશા)

11,000/-

શ્રી સવજીભાઈ વશરામભાઇ

- રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી જયંતીભાઈ હીરાભાઈ

- રાજપરા -2

11,000/-

ર્ડો. રાકેશભાઈ

સાંઢખાખરા

11,000/-

શ્રી રાધીકભાઈ જયંતીભાઈ

મતવા

11,000/-

શ્રી વિશાલભાઈ ભીમજીભાઈ

રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી ઠાકરશીભાઈ અરજણભાઈ

રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી જીવરાજભાઈ બેચરભાઈ

મોટી માંડવાળી

11,000/-

શ્રી નિતેશભાઈ ગોરધનભાઈ

રાજપરા -2

11,000/-

શ્રી જીવરાજભાઈ ધનજીભાઈ

નથુગઢ

11,000/-

સ્વ. દેવજીભાઈ હરજીભાઇ

વાળુકડ

11,000/-

શ્રી મહેશભાઈ રાણાભાઇ

રાજપરા - 2

11,000/-

સ્વ. દુદાભાઈ ઘેલાભાઈ

ભોજવદર

11,000/-

શ્રી રજનીભાઇ કેશુભાઈ

મોટી માંડવાળી

11,000/-

શ્રી વિવેકભાઈ હિંમતભાઇ

મોટી માંડવાળી

11,000/-

સ્વ. આંબાભાઈ દેવશીભાઇ

કાંચરડી

11,000/-

ડૉ. ધ્યેય એસ.

રાજકોટ

11,000/-

શ્રી બાબુભાઇ ભગવાનભાઇ

વલ્લભીપુર

11,000/-

શ્રી મનહરભાઈ મોહનભાઇ

હળીયાદ

11,000/-

સ્વ. દેવરાજભાઇ હરજીભાઇ

વાળુકડ

11,000/-

શ્રી રાઘવભાઈ પરસોતમભાઇ

વાળુકડ

11,000/-

શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ રાઘવભાઈ

નાના વિરમગામ - અમદાવાદ

શ્રી અશોકભાઈ એમ.

11,000/-

શ્રી અશોકભાઈ એમ.

કાંચરડી

5,100/-

શ્રી કેવલભાઈ રવજીભાઈ

લોંગડી

5,100/-

શ્રી સમજુબેન નાનજીભાઈ

લોંગડી

5,100/-

શ્રી અરજણભાઈ બચુભાઈ

સીદસર

5,100/-

શ્રી વિપુલભાઈ અરજણભાઈ

બુઢણા

5,100/-

શ્રી શિવાભાઈ હીરાભાઈ

રાજપરા -2

5,100/-

શ્રી ભુપતભાઇ જીવરાજભાઈ

રાજપરા -2

5,100/-

શ્રી રાજેશભાઈ ગણેશભાઈ

વાળુકડ

5,100/-

શ્રી રમેશભાઈ વી.

રાજપરા -2

5,100/-

શ્રી ગણેશભાઈ રામજીભાઈ

નથુગઢ

5,100/-

શ્રી ગણેશભાઈ વશરામભાઇ

- રાજપરા -2

5,100/-

શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ વશરામભાઇ

રાજપરા -2

5,100/-

શ્રી રાઘવભાઈ ભીખાભાઇ

રાજપરા -2

5,100/-

શ્રી રાજુભાઈ મનજીભાઇ

મોટી માંડવાળી

5,100/-

શ્રી ઈશ્વરભાઈ ખોડાભાઈ

નાના વિરમગામ

5,100/-

શ્રી પ્રવીણભાઈ નારણભાઇ

ટીંબા

5,100/-

શ્રી જગદીશભાઈ લખમણભાઇ

રાજપરા-2

5,100/-

શ્રી રમેશભાઈ નાગજીભાઈ

નવાગામ

5,100/-

સ્વ. કાનજીભાઈ રાઘવભાઈ

નવાગામ બડેલી

5,100/-

શ્રી હરીભાઇ ભવાનભાઈ

સાંઢીડા મહાદેવ

5,100/-

શ્રી ધીરુભાઈ હરીભાઇ

સાંઢીડા મહાદેવ

5,100/-

શ્રી રમેશભાઈ લવજીભાઈ

મોટી માંડવાળી

5,100/-

શ્રી ગોરધનભાઈ રામજીભાઈ

મોટી માંડવાળી

5,100/-

શ્રી વિનોદભાઈ મનસુખભાઇ

મોટી માંડવાળી

5,100/-

શ્રી ખીમજીભાઈ રણછોડભાઈ

રાજપરા - 2

5,100/-

શ્રી નરશીભાઈ નાથાભાઈ

રાજપરા - 2

5,100/-

શ્રી વશરામભાઇ ગોરધનભાઈ

રાજપરા - 2

5,100/-

શ્રી જગદીશભાઈ મનુભાઈ

નાની વાવડી

5,100/-

શ્રી પ્રાગજીભાઈ ભીખાભાઇ

વાળુકડ

5,100/-

શ્રી ગોરધનભાઈ રામજીભાઈ

મોટી માંડવાળી

5,100/-

શ્રી વશરામભાઇ ગોરધનભાઈ

રાજપરા - 2

5,100/-

શ્રી ખોડાભાઈ રવજીભાઈ

રાજપરા - 2

5,100/-

શ્રી રઘુભાઇ રામજીભાઈ

મોટી માંડવાળી

5,100/-

ગં. સ્વ. વિરૂબેન તુલસીભાઇ

કાંચરડી