Contact Us

Home / Contact Us
Get in touch

Join the Dhameliya Parivar

Vraj Vihar Farm (Dhameliya Farm), Near Diamond Nagar BRTS Bus Stand, Varachha to Kamrej Road, Surat.

Shri Nitinbhai - Ingorala +91 97260 08143

Shri Pankajbhai - Sagapara +91 99095 78795

Shri Vipulbhai - Rajpara +91 99250 98062

Shri Rameshbhai - Jaliya +91 70463 33308

Shri Bharatbhai - Satpada +91 98255 48881

Shri Kamleshbhai - Budhana +91 86991 99999

Shri Gautambhai - Valukad +91 98258 30213

Shri Hirenbhai - Valukad +91 96010 14020

Shri Kp Dhameliya - Samadhiyala +91 95109 94109